Kwetsbare liefde

Wat is de roeping van de kerk in haar verhouding tot de islam? In dit belangwekkende boek schetst dr. Bernhard Reitsma een bijbels-theologische visie op deze vraag.
 
Angst, zwart-witdenken en onwetendheid kunnen de beeldvorming van christenen en moslims over en weer simplificeren. Daardoor blijven de onderliggende theologische vragen naar de eigen houding van christenen buiten beeld.  
Reitsma ontrafelt deze complexe vragen, presenteert een bijbels-theologisch kader en werkt overtuigend uit hoe de kerk in de ontmoeting met moslims kan laten zien wie Jezus werkelijk is. Hoe kan de kerk tegelijk missionair én profetisch zijn?
 
‘Kwetsbare liefde’ is geen lichte kost, maar als u een beetje thuis bent in de protestantse theologie, hoeft dat geen bezwaar te zijn. Reitsma heeft zich serieus verdiept in de islam, spreekt uit persoon­lijke ervaring en laat zich niet leiden door angst. En juist omdat hij zo stevig in zijn geloof staat, durft hij nieuwsgierig en opvallend onbevooroordeeld over de schutting te kijken. Het staat nog te bezien of hij met dit boek veel Nederlandse moslims zal bereiken, maar als u vanuit een christelijke achtergrond eens een pittig potje wilt sparren over kerk en islam, heeft u aan Reitsma een prima partner (Trouw, 24 mei 2017).   
 
Bernhard Reitsma (1965) is theoloog en werkte zo’n zeven jaar als zendings­predikant en docent in Libanon. Sinds 2007 is hij hoogleraar aan de VU voor de bijzondere leerstoel ‘De kerk in de context van de islam’.
 
      
  
Datum: dinsdag 15 januari 2019 1902
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Westerkerk
Inleider: prof. dr. B.J.G. Reitsma