Monothe´sme en geweld

Gaan geloof en geweld niet vaak samen op? Volgens velen zijn religies de oorzaak van het geweld in de wereld. En zeg nou zelf: wie de bijbel leest, komt op dit punt best veel problematische teksten tegen. Hoe gaan wij daarmee om?
 
We hebben Sam Janse uitgenodigd die hierover al twee boeiende boeken heeft geschreven. In een voorbereidende ochtend met ds. Peter Verbaan bereiden wij ons voor op het onderwerp en formuleren onze vragen. Wellicht kunnen wij hierbij ook het essay van Beatrice de Graaf ‘Heilige Strijd’  betrekken.
De week erna dagen wij Sam Janse uit om in deze kwestie het achterste van zijn tong te laten zien.
 
Sam Janse stelt in zijn boek een aantal gewelddadige teksten uit de Bijbel aan de orde, erkent dat ze problematisch zijn, maar probeert ze vanuit hun historische context te begrijpen. Dat de Bijbel uiteindelijk een weg naar de vrede wijst, is de spits van zijn boek. Daarnaast wordt in dit boek de discussie gevoerd met Paul Cliteur voor wie monotheïsme vooral een bron van geweld is. Op de achtergrond staat natuurlijk het recente religieuze geweld. Meestal komt dat uit de hoek van de islam, maar Janse vraagt zich af hoe het in zijn eigen christelijke traditie ligt.

U kunt de lezing van Sam Janse ook bijwonen zonder de voorbereidende bijeenkomst.

Sam Janse is bijbelwetenschapper en publicist.
 

      
  
Datum:
woensdag 6 februari 2019 10:00 uur voorbespreking
woensdag 13 februari 2019 lezing Sam Janse
1906
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Oude Kerk, de Hoeve
Inleider: dr. S. Janse