400 jaar Dordt

Dordtse Leerregels​: leerstuk of stuk leer?

De Drie Formulieren van Enigheid hebben, anders dan hun naam doet vermoeden, de eeuwen door voor veel onenigheid gezorgd. Naast de Heidelberger Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis behoren de Dordtse Leerregels tot dit drietal.
Vierhonderd jaar geleden werden deze leerregels opgesteld tijdens de Nationale Synode te Dordt. Tot op de dag van heden wordt in kerken die voortkomen uit de Reformatie  'Dordt' als belijdenisgeschrift erkend.
Intussen wordt deze belijdenis door de ene mens vergood en door de andere verguisd, terwijl wellicht het merendeel van de protestanten niet weet waar 'Dordt' ligt.
 
In deze bijeenkomst proberen we de ligging van 'Dordt' te ontdekken. Wie heeft gelijk? Zij die zeggen: 'Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt', of degenen die belijden 'Hoe dichter bij Dordt hoe beter het wordt'.
Of ligt de waarheid in het midden....?
 
Jozias de Koeijer is emeritus predikant en was verbonden aan de Nieuwe Kerk Zuid, Leuvenum en Staverden.
 
      
  
Datum: maandag 25 februari 2019 1907
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Kerkelijk Centrum
Inleider: ds. Joz.A. de Koeijer