Bezoek Norbertijnenklooster

Priorij de Essenburgh, Hierden
 
In de Stille/Goede Week organiseren wij een excursie naar het Norbertijnenklooster in Hierden.

"In 1950 vestigden wij, Norbertijnen, ons vanuit de Abdij van Berne in Heeswijk (Noord-Brabant), op het landgoed ‘De Essenburgh’ in Hierden bij Harderwijk.
Het (mannen)klooster kreeg de status van ‘Priorij’.Vanaf het begin waren wij actief betrokken bij de opbouw van parochies op de Noord–West Veluwe en in de IJsselmeerpolders.
 
Daarnaast zetten wij ons in op het terrein van apostolaat en pastoraat en dragen wij oecumenische initiatieven een warm hart toe.” In 1992 is er op het terrein een tweede klooster gesticht: ‘Mariëngaard’, een gemeenschap van Vrouwen-Norbertijnen. In 1994 betrok deze gemeenschap een eigen huis.
Wij, de leden van beide kloostergemeenschappen, willen leven als volgelingen van Norbert van Gennep. De regel van Augustinus hebben wij als basis, en de kern daarvan is:
– eensgezind samenwonen
– één van hart en één van ziel
– samen op weg naar God. 
 
Vertrek uit Ermelo ca 9:30 uur. Wij komen in de loop van de middag terug. Vervoer geschiedt zo mogelijk per auto in groepsverband vanaf het parkeerterrein Kerkelijk Centrum (adres zie achterin). Het programma bestaat uit een lezing over de geschiedenis van de priorij, een rondleiding over het terrein en aansluitend het bijwonen van het middaggebed. Daarna gebruiken wij een gezamenlijke lunch. Kosten en rondleiding en broodmaaltijd bedragen ca € 17,50. Tijdige opgave is gewenst.
 
      
  
Datum: dinsdag 16 april 2019 1915
Tijd: 9:30 uur vertrek uit Ermelo
Locatie: Hierden