Seizoen 2019-2020


Blijf vragen, blijf zoeken, blijf kloppen,
Blijf bidden, blijf tasten, blijf willen.
Blijf vieren, blijf zingen, blijf dansen,
Maar doe het niet alleen maar met elkaar. 
         Uit: Nader tot jou (Marten Kamminga)


Met de schrijver van bovenstaand lied starten we het nieuwe seizoen van Leerhuis Ermelo. Behalve luisteren en leren wordt u zelfs uitgenodigd om mee te zingen!
We hebben als werkgroepen enthousiast gewerkt met elkaar om te komen tot een mooi en gevarieerd programma voor 2019-2020. We hopen dat u net zo geïnspireerd raakt als wij door het lezen van het programma en het bezoeken van de avonden.
Samen met u willen we nieuwe kennis opdoen over ons geloof, over de samenleving, over klimaat en duurzaamheid. Dit naast het beleven van kunst en het luisteren naar muziek. 
We kunnen vragen stellen, antwoorden zoeken en samen inspiratie opdoen voor ons doen en laten in het gewone leven.
Er zijn verschillende rode draden in het programma: theologie en bijbel (waarbij deze keer ook aandacht voor de geloofsopvoeding van kinderen), filosofie en ethiek, maatschappelijke onderwerpen, kunst en muziek. Ook thema’s die leven in onze samenleving zoals rouw­verwerking, autisme, levenswijsheid en de vergeten #MeToo’s van vroeger worden besproken.
Dit jaar ook een groene draad met drie onderwerpen: Hans Schravesande spreekt over klimaat en theologie, ds. Verbaan leest met ons een nieuw boek over Groene Theologie en Embert Messelink spreekt ons aan op Hart voor de Schepping.
We noemen nog de schrijfster Rosita Steenbeek met haar boek ‘Wie is mijn naaste?’.
Zij is in januari in Nederland en heeft tijd vrij kunnen maken om naar Ermelo te komen.
Aan het einde van het seizoen gaan we voor de derde keer op kerkenpad. We bezoeken vier Ermelose kerken met elkaar. Een excursie naar Kampen, en een bezoek aan de synagoge in Enschede gecombineerd met het bezoeken van de Syrisch-orthodoxe kerk in Glane, zijn de uitstapjes buiten Ermelo.
We wensen u veel plezier met het lezen van het boekje en hopen dat u nieuwsgierig bent geworden naar de inhoud van de onderwerpen. U bent van harte welkom en we hopen u te begroeten op één of meerdere avonden en natuurlijk zien we u ook graag bij de excursies. We wensen u een mooi leerhuisseizoen!

Annie de Groot                                                                                   Wilma Zwanenburg
Werkgroep Leerhuis                                                         Commissie Vorming & Toerusting
  Afbeelding invoegen