Seizoen 2020-2021

Leerhuis in tijden van corona…..  
 
Met de voorbereiding voor het volgende seizoen waren we al druk bezig toen we half maart dit jaar stil werden gezet door de corana-maatregelen. Geplande avonden moesten worden afgezegd, excursies afgelast. Hoe zou dat verder gaan?

Inmiddels ziet het ernaar uit dat we - met een aantal restricties - onze activiteiten kunnen hervatten. We zijn dankbaar dat we een royaal programma 2020-2021 kunnen aanbieden. Sommige lezingen en excursies halen we in, maar het meeste is nieuw.Ons programma is weer rijk aan inspirerende avonden op een breed gebied: theologie, filosofie, kunst, cultuur, ethiek en historie, en varieert van Bijbelstudie of literatuurkring tot interessante lezingen over vele onderwerpen.

Zo komt er een avond met Roger Dewandeler over de ‘Spiritualiteit van de twijfel’, vervolgt Hans Schravesande met ‘Groene vingerwijzingen’ en houdt Maarten Verkerk een ‘Pleidooi voor het heilige’. Ook onderwerpen als de ‘Dementievriendelijke kerk’ en ‘Geloofsopvoeding’ komen aan de orde. En er staan een paar boeiende excursies op het programma.

Het was een tijdlang onzeker of we dit jaar wel een programmaboekje konden uitgeven.
We zijn blij dat we daar toch toe konden besluiten. We kunnen weer terecht in de kerkgebouwen, al moeten we ons voorlopig wel aan een aantal regels houden, zoals het verplicht vooraf aanmelden, afstand houden enz. Dat zal even wennen zijn, maar u bent niet minder welkom.

Geniet alvast van het doorlezen van ons programma.
Achter in het boekje vindt u algemene informatie en een inhoudsopgave.

We zien we u graag weer op onze avonden.

Sjoerd Zwaan                                                                                               Bob Roukema
Werkgroep Leerhuis                                                           Commissie Vorming & Toerusting
  Afbeelding invoegen