Seizoen 2021-2022

Leerhuis  - kan het weer...?   
 
Het is voor niemand een raadselachtige opmerking als we zeggen dat we nog nooit zó’n vreemd Leerhuisjaar hebben gehad. Enthousiast begonnen en met een prachtig en gevarieerd aanbod van activiteiten, moesten we – eerst gedeeltelijk, maar later helemaal – het programma onuitgevoerd laten. Jammer, jammer, jammer... 
Ieder van ons heeft op eigen wijze, en vrijwel steeds alleen in eigen huis, doorstaan wat over ons kwam. Een heel land, wat te zeggen: zelfs een hele wereld lamgelegd door een pandemie. Niet iedereen die ziek werd, heeft het overleefd, of men is nóg aan het herstellen. We weten allemaal van verliezen en verdriet, dichtbij of iets verder weg.  
Inmiddels lijkt het – vooral door de vaccinaties, veronderstellen we – beter te gaan en durven we voorzichtig plannen te maken en het ‘gewone’ leven te hervatten. Wij doen daar, als Werkgroep Leerhuis, graag en van harte in mee en leggen u hierbij ons programma 2021 – 2022 voor.  
U zult ontdekken dat veel activiteiten ook in het vorige boekje aangekondigd stonden. Waar het om het onderwerp en de inleider kon, is een activiteit opnieuw ingepland. Soms kon het niet, om wat voor reden ook, en hebben we gezocht naar een andere invulling.  
We hopen natuurlijk met alles wat in ons is, dat dit nieuwe programma wél uitgevoerd kan worden. Dat we elkaar weer kunnen zien en spreken, werkelijk kunnen ontmóeten. Ontmoeten... de meest wezenlijke bedoeling van het Leerhuis, en de grootste ontbering van het afgelopen jaar. Sociale wezens zijn we, voor wie het contact met elkaar, met de ander een levensbehoefte is. 
We kunnen ons haast niet anders voorstellen dan dat u ook weer graag wilt ópleven!
Weet u bij deze van harte daartoe uitgenodigd.
Of er nog corona-maatregelen ons worden voorgeschreven, en wat die dan zijn, weten we op dit moment niet goed. We zullen dat uiteraard te zijner tijd en zo nodig duidelijk laten weten. Let u op de nadere aankondigingen in de media, op de beamer, enz.

Geniet alvast van het doorlezen van ons programma.  Achter in het boekje vindt u algemene informatie (ook m.b.t. uw aanmelding!) en een inhoudsopgave.
We zien we u graag weer op onze avonden. 

  Afbeelding invoegen