Seizoen 2022-2023

Leerhuis - en het nieuwe normaal...   
 
‘Het lijkt beter te gaan en we durven voorzichtig weer plannen te maken en het ‘gewone’ leven te hervatten’, schreven we in het voorwoord van ons programma 2021-22. We waren té optimistisch, we kregen ook in die winter met een lockdown te maken, al hebben we daarna toch nog aardig wat avonden kunnen laten doorgaan. Inmiddels zijn we ons ervan bewust dat we met dat nieuwe virus moeten leren leven. Het ‘gewone’ heeft plaats gemaakt voor ‘het nieuwe normaal’! Wat dat concreet betekent, weet eigenlijk niemand. Voor ons programma 2022-23 zullen we alert moeten blijven, zullen er soms misschien weer maatregelen nodig zijn, maar proberen we – op last van de overheid – de samenleving ook zoveel mogelijk draaiende te houden. En daarmee ook ons programma. Intussen is Covid bepaald niet het enige probleem waar we in onze leefwereld mee te maken hebben. Klimaat en milieu, armoede en ongelijkheid, een oorlog dichtbij, met honger in Afrika en een stroom aan vluchtelingen tot gevolg... We zouden er moedeloos en angstig van kunnen worden.
 
Voor u ligt het Leerhuis-programma 2022-2023, waarin nogal wat van de genoemde zorgen en problemen aan de orde worden gesteld. Erover praten, samen onze angsten delen, voorzichtig zoeken naar wat onze moedeloosheid kan verhelpen... kon wel eens beter zijn dan er alleen aan tillen, en van wakker liggen. Er is – zoals u van ons gewend bent – een ruim aanbod van onderwerpen en sprekers. Toch noemen we hier graag nog met nadruk ‘een nieuwtje’ : we hebben onze plaatselijke predikanten allemaal gevraagd een ‘Gesprek in de morgen’ te verzorgen. Ze dragen elk een eigen, ander onderwerp aan en nodigen deelnemers uit met hen en elkaar daarover in gesprek te gaan. Dat zijn de wijkpredikanten die hier al even werkzaam zijn, maar dat zijn komend seizoen ‘toevallig’ ook zeker 3 nieuwelingen in ons midden. Leuke gelegenheden om nader kennis te maken...! We organiseren deze gesprekken ’s morgens, ook omdat we regelmatig horen dat belangstellenden niet meer ’s avonds van huis willen. Weet u welkom! U kunt ze allemaal proberen mee te maken, u kunt ook op onderwerp of gespreksleider afgaan. We hopen van harte dat we het programma zoals gepland kunnen laten doorgaan. We hopen zeker ook dat u meedoet, dat u nieuwsgierig bent naar het onderwerp, dat u anderen wilt ontmoeten en elkaar wilt spreken, dat u er ‘wijzer’ van wilt worden...
 
Geniet alvast van het doorlezen van ons programma. Achter in het boekje vindt u algemene informatie (ook m.b.t. uw aanmelding!) en een inhoudsopgave. En daarbij, u zou onze organisatie enorm van dienst zijn als u zich bijtijds opgeeft – wat ons betreft vandaag nog...
 
We zien u graag weer op onze avonden.
  Afbeelding invoegen