Colofon

Leden van de werkgroep Leerhuis Ermelo 

voorzitter vacant

secretaris Florens Lindelauf-Hazebroek
Rozenlaan 16, 3851 PD Ermelo
0341 560813
pennningmeester Wieb de Vries

0341 554087
administrateur Sjoerd Zwaan

06 38507413

Annie de Groot

0341 557380

Ina Rompen-Kassies

0341 559182
 

Bankrekening penningmeester werkgroep

NL16 RABO 0373 7406 70 ten name van: Gereformeerde Kerk Ermelo, inz. Werkgroep Leerhuis