Wie zijn wij?

Het Leerhuis is een samenwerkingsverband van de Gereformeerde Kerk, de Zendingskerk (beide onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland) en de Rooms-Katholieke Goede Herderkerk.

In het Leerhuis gaat het om leren, opgevat als een brede activiteit: overdracht van kennis, educatie, maar ook en vooral leren van elkaar en over elkaar. Bij leren hoort ook de persoonlijke groei en geloofsgroei door nieuwe ervaringen. Leren doet een appèl op nieuwsgierig-zijn en creëert ontmoetingsplaatsen waar het kerk-zijn concrete invulling kan krijgen.
 
Hoe wij werken aan ons doel?
De werkgroep Leerhuis werkt continu aan een nieuw programma met leerkringen, die aangeboden worden via een leerhuisboekje waarin alle leerkringen zijn beschreven. Op deze leerkringen kan worden ingeschreven door geïnteresseerden.

Bij het samenstellen van het leerhuisprogramma wordt erop gelet de thema's breed en divers in te vullen. Als hulpmiddel hanteren we hierbij het zogenoemde BTSW-model, waarbij gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen:
  • Bijbel 
  • Theologie 
  • Spiritualiteit 
  • Wereld 
In de wijze van aanpak streven we ernaar de dialoog te benadrukken, dat wil zeggen dat het niet moet gaan om gelijk krijgen, maar om samenspraak en het gezamenlijk verdiepen van denkprocessen, om gelijkwaardig argumenteren en onderzoeken. Geen uit-de-weg-ruimen, aanvallen en verdedigen, maar wel het verduidelijken van "gedeelde kennis" en het vormen van gemeenschappelijke betekenissen.

Om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen kunnen op beperkte schaal extra leeravonden georganiseerd worden rond een thema.

Kwantiteit en kwaliteit, beide zijn belangrijke graadmeters om het succes van het leerhuis te meten. De evaluaties geven een aanwijzing om bij te sturen, ook de mondelinge reacties van deelnemers en inleiders zijn belangrijk.

Wie behoefte heeft aan ons aanbod in een papieren boekje, kan dat vanaf eind augustus 2018 vinden in diverse Ermelose kerken en in de bibliotheek.