Wie zijn wij?

Leerhuis Ermelo is het samenwerkingsverband voor leer- en toerustingswerk
van de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente en de Rooms-Katholieke Goede Herderkerk 
 
    
                       v.l.n.r. staand a, b, c, d,  zittend e, f, g, h, i.

Werkgroep Leerhuis Ermelo
 
Franca Collewijn - Guiaquinto (i)   0341-845265
Nelle-Mieke Drop (f)
  06-12624644
Annie de Groot - Bakker (h)    0341-557380 
Bea van Kooten - Rigterink (g)
  06-53192416
Gonnie Schalk - Geluk (a)    06-19674956
Joke Sietsma-Mook (c)    06-33882790 
Gerbe de Vos (e) (tot herfst 2023)

06-25111578
Sjoerd Zwaan (d) 06-38507413
Wilma Zwanenburg- Stam (b)
  06-15596550