Tolstoi en het recht

In het strafrecht, maar vooral in het civiele recht wordt een rechter geconfronteerd met problematiek die zich niet eerder of incidenteel heeft voorgedaan.  Als wet en jurisprudentie geen oplossing bieden voor het voorliggende geval, waar vindt de rechter dan het recht?  Verdient een pleger van een ernstig strafbaar feit een tweede kans?  De  vrachtwagenchauffeur die met drank op een kind doodreed, mag hij zijn rijbewijs houden?  Wie draait er op voor gestegen prijzen van grondstoffen en personeel ten gevolge van Covid: de opdrachtgever of de aannemer?   
 
‘Bij het nemen van dergelijke beslissingen heb ik – schrijft rechter Mollema – vaak moeten denken aan ‘de Opstanding’ een roman van Leo Tolstoi. Rond mijn achttiende jaar heb ik dat boek opgezogen.  Samenvattend: het geeft aan dat ieder mens een tweede kans verdient, al heb je ooit in je leven een volstrekt verkeerde afslag genomen.’  
 
In de lezing wordt het werk van de rechter nader belicht, de dilemma’s en de invloed van de eigen achtergrond.  De voordracht wordt gelardeerd met voorbeelden uit de praktijk: ernstig, verdrietig, regelmatig hilarisch. Elke rechtszaak is een verhaal op zich.
 
Mr. Klaas E. Mollema (1949) heeft civiel recht en strafrecht gestudeerd in Groningen.  Op 1 december 2022 heeft hij, na 45 jaren in de rechterlijke macht te hebben gewerkt, zijn toga aan de wilgen moeten hangen. Naast zijn werk heeft Klaas Mollema  aanverwante functies vervuld, onder meer als plv. voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en als voorzitter van de Raad van Arbitrage voor Bouwgeschillen.    

 
  
 

Datum: Woensdag 17 januari 2024 2402
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Oude Kerk
Inleider: Mr. K.E. Mollema