Een gelukkige oude dag

We verlangen er allemaal naar om zo lang mogelijk in goede gezondheid te genieten van een gelukkig leven. De één is dat meer gegeven dan de ander, dan hoor je nog wel eens: ‘Oud worden is leuk, maar oud zijn…?’ 
 
Kun je je voorbereiden op een gelukkige en vitale oude dag? En bestaat er zoiets als zinvol ouder worden in een samenleving waar jong zijn de norm lijkt?     
 
In deze lezing wordt u meegenomen langs verschillende thema’s, zoals het belang van een positieve mindset en het aangaan van uitdagingen. Ook staan we stil bij omgaan met verlies en het zoeken naar een betekenisvol leven in de herfst of winter van het leven. We kijken o.a. door de ogen van de Benedictijner monnik Anselm Grün naar deze levensfase als een spirituele tijd van groei en rijpheid. Verder zullen levendige voorbeelden uit de beroepspraktijk, gedichten en geestige schilderijen over de ouder wordende mens niet ontbreken.           
 
Drs. Antoinette Bottenberg is geestelijk verzorger bij Carinova. Zij werkt in de  woonzorg voor ouderen.         

      
 
Datum: Woensdag 4 oktober 2023 2319
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: Mw. drs. A. Bottenberg