Morgengesprek - over het Onze Vader

We willen graag de Morgengesprekken, die we vorig jaar begonnen zijn, voortzetten. Dit jaar met een onderwerp dat in alle 7 gesprekken op tafel ligt. ‘Het volmaakte gebed’ noemen we het. Het gebed dat Jezus zélf zijn leerlingen leerde, we vinden het in Matteüs 6 (9-13) en Lucas 11 (2-4).
Volmaakt, omdat in die weinige woorden alles genoemd wordt wat we nodig hebben en waarom we God mogen vragen. Volmaakt ook, omdat in die beden nog stééds alles benoemd wordt wat er ook in ónze tijd en wereld is aan zorg, problemen, kwaad enz... De macht in de wereld, de honger, nog steeds (zoals ook armoede, uitbuiting, discriminatie), Gods en onze toekomst, alle onrecht, daders en slachtoffers van het kwaad... Jezus’ gebed bepaalt ons daarbij.
Alle 7 Ermelose gemeentepredikanten nemen één van die beden voor hun rekening. Ze zullen één en ander toelichten, waarna het gesprek op gang kan komen, over wat we God vragen én wat we zelf mogen doen. Rond de tafel, in een kleine kring...
We hopen dat u wilt meepraten – van harte welkom! 
 
Uw Koninkrijk kome...
 
Ds. Kim de Berg neemt de tweede bede, over Gods koninkrijk, als uitgangspunt voor haar Morgengesprek. Ter inleiding: ‘Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?’, schreef Gerard Reve ooit in één van zijn meest bekende gedichten. Het is een verzuchting waarbij velen van ons zich wel iets kunnen voorstellen. Het lijkt soms wel of de wereld zich eerder van het Koninkrijk af beweegt dan er naar toe.
En dan is er nog de vraag in hoeverre wij als mensen (mede) verantwoordelijk zijn voor de komst van Gods Koninkrijk. Of hoeven we misschien alleen anders te leren kijken? In de Bijbel staat immers ook de uitspraak van Jezus: ‘Het Koninkrijk is binnen in jullie.’ Maar wat betekent dat dan voor ons leven?
Kortom, genoeg stof om met elkaar over verder te praten!

 
 
 
 
 
 

    
 
Datum: Donderdag 16 november 2023 2328
Tijd: 10:00 - 11:30 uur
Locatie: Oude Kerk
Inleider: Mw. ds. K.J.H. de Berg