Seizoen 2023-2024

50 jaar Leerhuis - we krijgen een jubileumjaar!   
 
In september 1973 ging de werkgroep Leerhuis van start. In een tijd die ‘schreeuwde om veranderingen’, in kerk en cultuur, maatschappij en politiek, in de wereld... Dat we zouden leren, was de bedoeling. Zowel jongeren in de catechese, als ouderen in leer- en gesprekskringen, en soms ook samen, of de één via de ander. Wat zijn we als gemeente gezegend geweest met zo’n werkgroep, tóen al. In relatie tot de geschiedenis van onze protestantse kerken, in relatie ook tot andere gemeenten in de gereformeerde kerken, zag Ermelo bepaald niet als laatste dat veranderingen en verruimingen nodig waren om kerk en geloof ‘bij de tijd’ te brengen. We zijn gezegend, we mogen de pioniers van toen nog steeds zéér waarderen en erkentelijk zijn!
 
Het Leerhuis is dus gereformeerd begonnen, maar al vrij snel haakten daar zowel de mensen van de Zendingskerk als van de RK Goede Herderkerk bij aan. En nog weer later heeft de hervormde Commissie Vorming & Toerusting eerst samenwerking en later echt samengaan gezocht. Sinds 2022 zijn we één Leerhuis Ermelo voor en vanuit de gereformeerden, hervormden en rooms-katholieken, en voor heel ons dorp!
 
Een jubileumjaar wordt het – en dat vindt u terug op deze website. Er zijn meerdere avonden waar inleiders vooral over die 50 jaar spreken, de vergelijking maken van toen naar nu, en betekenis geven aan de veranderingen die plaatsgevonden hebben (herkenbaar aan het logo dat hierbij staat). Verder bieden we u trouwens een programma zoals u al vele jaren gewend bent, met voor elk wat wils, met activiteiten en gesprekken op het gebied van Bijbel, kerk en geloof, van cultuur, maatschappij, geschiedenis, muziek enz. We hopen van harte dat het u aanspreekt en u weer meedoet!
 
We beginnen met een feestelijke Openingsavond! Met een ‘versierd’ kopje koffie of thee, met een drankje, vrije toegang, een muzikale bijdrage van Marten Kamminga en een interessante spreker: we hebben prof. James Kennedy gevraagd ons te schetsen wát er dan allemaal gebeurd is in die 50 jaar, hoe de wereld er vandaag de dag uitziet en wat we van de toekomst kunnen weten en verwachten. Weet ú nog wie ú was, in 1973...? Of, als u er zélf nog niet was, hoe de wereld er tóen uitzag..?
 
We hopen u te ontmoeten komend seizoen, meerdere keren wat ons betreft. Weet u van harte welkom, neem vrienden of bekenden mee, meng u in het gesprek en doe kennis op! Heel graag tot ziens!