M. Vasalis

M. Vasalis, pseudoniem voor Margaretha Drooglever Fortuyn-Leenmans, is momenteel de meest geciteerde Nederlandse dichter in rouwadvertenties, een positie die zij heeft overgenomen van de in protestants-christelijke kring zeer populaire Nel Benschop. 
Drie bundels poëzie hebben Vasalis behalve veel bewondering ook nog een vuistdikke biografie opgeleverd, een zeer lezenswaardig werk over een veelzijdig getalenteerde vrouw, die ook in haar werk als kinderpsychiater bewondering afdwong.
Een christelijk dichter was zij niet. Maar er is zeker een religieus verlangen naar harmonie en godsbewustzijn in haar werk aanwezig. Religie, als een verering van een opperwezen, streefde ze niet na en ook de christelijke God kwam niet overeen met het geluksgevoel dat zij probeerde in taal te vatten. Wel voelde zij zich verwant aan de mystici, die, doordrongen van een in zichzelf wonend godsbewustzijn, dit in hun werk probeerden te openbaren.

Zoveel soorten van verdriet,
ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo’n pijn,
maar het afgesneden zijn.
 
Dit alles maakt haar overigens niet tot een moeilijk dichter. Het werk is wel veelzijdig maar nooit zo complex dat een lezer er geen betekenis aan kan ontlenen.
En mocht dat wel het geval zijn, dan hebben we nog onze Leerhuisleraar Wopke van der Lei die al verscheidene dichters toegankelijk heeft gemaakt voor bezoekers van de Leerhuis-avonden. Leven en werk van Vasalis zal hij toelichten aan de hand van een bloemlezing.  
 
Wopke van der Lei is docent Nederlands en verzorgt regelmatig lezingen voor het Leerhuis.
 
N.B. dit is een morgenbijeenkomst!!
 

 
 
    
 
Datum: Dinsdagochtend 9 januari 2024 2401
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: Dhr. W.M.R. van der Lei