Morgengesprek - over het Onze Vader

We willen graag de Morgengesprekken, die we vorig jaar begonnen zijn, voortzetten. Dit jaar met een onderwerp dat in alle 7 gesprekken op tafel ligt. ‘Het volmaakte gebed’ noemen we het. Het gebed dat Jezus zélf zijn leerlingen leerde, we vinden het in Matteüs 6 (9-13) en Lucas 11 (2-4).
Volmaakt, omdat in die weinige woorden alles genoemd wordt wat we nodig hebben en waarom we God mogen vragen. Volmaakt ook, omdat in die beden nog stééds alles benoemd wordt wat er ook in ónze tijd en wereld is aan zorg, probleem, kwaad, onrecht, enz... De macht in de wereld, de honger (en armoede, uitbuiting, discriminatie), Gods en onze toekomst, alle onrecht en ongelijkheid, onze zonden en alle daders en slachtoffers van het kwaad... Jezus’ gebed bepaalt ons daarbij.
Alle 7 Ermelose gemeentepredikanten nemen één van die beden voor hun rekening. Ze zullen één en ander toelichten, waarna het gesprek op gang kan komen, over wat we God vragen én wat we zelf mogen doen. Rond de tafel, in een kleine kring...
We hopen dat u wilt meedenken en -praten – van harte welkom!
 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze...
 
Ook de ‘jongste’ dominees doen graag mee in de serie Morgengesprekken. Ds. Evert-Jan Prins en ds. Desiree Prins-van den Bosch, sinds augustus 2023 predikanten van de Oude Kerk, buigen zich met u/ons over de bede over verzoeking, of bekoring, of: het begeren.
Is het daar allemaal niet mee begonnen, in Genesis 3 al? En heeft de 2e helft van de Tien Geboden dat begeren niet als kern? Liegen, stelen, doden, echtbreken... we willen altijd meer en anders dan we hebben.
En dan ‘de boze’, of ‘het boze’... wie of wat is dat? Een macht of kracht buiten ons, of...? En kan ‘die boze’ ons nog steeds niet met rust laten? Wat is Jezus’ rol in verband daarmee?
Kortom, meer vragen waarschijnlijk dan vanmorgen te bespreken zijn, en dan zijn uw eigen vragen daar nog niet eens bij gerekend... Welkom om mee te praten!

      
 
Datum: Dinsdag 5 maart 2024 2409
Tijd: 10:00 - 11:30 uur
Locatie: Oude Kerk
Inleider: Ds. E.J. Prins en mw. ds. T.W.D. Prins-van den Bosch