Morgengesprek - over het Onze Vader

We willen graag de Morgengesprekken, die we vorig jaar begonnen zijn, voortzetten. Dit jaar met een onderwerp dat in alle 7 gesprekken op tafel ligt. ‘Het volmaakte gebed’ noemen we het. Het gebed dat Jezus zélf zijn leerlingen leerde, we vinden het in Matteüs 6 (9-13) en Lucas 11 (2-4).
Volmaakt, omdat in die weinige woorden alles genoemd wordt wat we nodig hebben en waarom we God mogen vragen. Volmaakt ook, omdat in die beden nog stééds alles benoemd wordt wat er ook in ónze tijd en wereld is aan zorg, problemen, kwaad enz... De macht in de wereld, de honger, nog steeds (zoals ook armoede, uitbuiting, discriminatie), Gods en onze toekomst, alle onrecht, daders en slachtoffers van het kwaad... Jezus’ gebed bepaalt ons daarbij.
Alle 7 Ermelose gemeentepredikanten nemen één van die beden voor hun rekening. Ze zullen er wat over toelichten, waarna het gesprek op gang kan komen, over wat we God vragen én wat we zelf mogen doen. Rond de tafel, in een kleine kring...
We hopen dat u wilt meepraten – van harte welkom!
 
Geef ons heden ons dagelijks brood...
 
Ds. Jan-Willem Leurgans bepaalt ons bij de vierde bede uit het Onze Vader: Geef ons heden ons dagelijks brood. Wat is de betekenis van deze bede? Brood staat in de Bijbel voor leven.  Om in leven te blijven is brood Broodnodig.
De vraag is ook: wat zegt deze bede over ons handelen? Brood is in de Bijbel namelijk niet iets om voor jezelf te houden, maar om te delen.
Wellicht heeft u zelf ook uw gedachten en vragen over deze bede. Met elkaar gaan we hierover in gesprek. We zien uit naar een mooie ontmoeting.  

 
 

 
  
 
Datum: Woensdag 24 januari 2024 2404
Tijd: 10:00 - 11:30 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: Ds. J.W. Leurgans