Diaconie in actie - een taak voor Ermelo

 
Dit jaar bestaat het Leerhuis 50 jaar. Ieder jaar passeert een groot aantal onderwerpen de revue. Een mooi moment om dicht bij huis te blijven: hoe goed zorgen we voor elkaar, voor onze naaste? Hoe heeft het ambt van dienen en dienstbaarheid in deze periode eruit gezien? Wie is die naaste in Ermelo eigenlijk? Hoe gaan we als kerken en gelovigen om met de kwetsbaren in de samenleving? Hebben we het daarvoor met de diaconie goed geregeld of is er meer van te zeggen?
 
Wat is het fijn leven in Ermelo. Voor de meesten van ons. Er is veel te doen, te genieten, te ontmoeten. Ermelo wordt een zorgdorp genoemd. In het verleden was er een nauwe relatie tussen kerken en zorginstellingen.
Hoe is dat beeld nu? Zijn we inderdaad dat zorgzame dorp? Zorgen we voldoende voor elkaar, binnen de kerken en daarbuiten? Wat is daarin onze taak?
Welke ontwikkelingen zien we voor ons, zeg: de kómende vijftig jaar? Thema’s als aandacht voor mensen in nood, ouderen, jongeren, psychiatrie / zorgdorp, praktisch kerk zijn op de Veluwe. Hoe zit dat?
 
Een aantal jaren geleden is een Diaconaal Platform Ermelo opgericht. Dit interkerkelijke platform is gegroeid tot aanspreekpunt en partner voor welzijn en overheid. Mart Bakker neemt samen met een collega van dit platform u mee door de jaren, langs de veranderende noden in onze kerken en in de samenleving. Armoede, vereenzaming, opvang, schuldhulp en ondersteuning bij het leven.
Hoe is deze ontwikkeling gegaan en welke opdracht, ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden zien we als kerken in Ermelo eigenlijk.
 
Wat betekent dit voor de kerken de komende jaren, met vergrijzing, individualisering, eenzaamheid en overvraagde zorg? Er is veel te doen.
En wat betekent dit voor u en voor de kerken? Daarover gaan we in gesprek. 

 
 
    
 
Datum: Donderdag 7 december 2023 2331
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: Twee leden van Diaconaal Platform Ermelo