Morgengesprek - over het Onze Vader

We willen graag de Morgengesprekken, die we vorig jaar begonnen zijn, voortzetten. Dit jaar met een onderwerp dat in alle 7 gesprekken op tafel ligt. ‘Het volmaakte gebed’ noemen we het. Het gebed dat Jezus zélf zijn leerlingen leerde, we vinden het in Matteüs 6 (9-13) en Lucas 11 (2-4).
Volmaakt, omdat in die weinige woorden alles genoemd wordt wat we nodig hebben en waarom we God mogen vragen. Volmaakt ook, omdat in die beden nog stééds alles benoemd wordt wat er ook in ónze tijd en wereld is aan zorg, probleem, kwaad, onrecht, enz... De macht in de wereld, de honger (en armoede, uitbuiting, discriminatie), Gods en onze toekomst, alle onrecht en ongelijkheid, onze zonden en alle daders en slachtoffers van het kwaad... Jezus’ gebed bepaalt ons daarbij.
Alle 7 Ermelose gemeentepredikanten nemen één van die beden voor hun rekening. Ze zullen er wat over toelichten, waarna het gesprek op gang kan komen, over wat we God vragen én wat we zelf mogen doen. Rond de tafel, in een kleine kring...
We hopen dat u wilt meedenken en -praten – van harte welkom!
 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen
 
Voor ds. Amanda Spies de laatste bede. Zij schrijft:
Het Onze Vader eindigt overtuigend. De slotwoorden staan als een huis: Zeker als je de nadruk op het werkwoord legt - 'Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.’ Het is de taal van aanbidding.Met deze lofprijzing maakt het gebed een cirkelbeweging. Het keert terug naar het begin met de eerste paar beden, naar wie God is: heilig (heerlijkheid), koning (koninkrijk) en machtig (wil, kracht). Het Onze Vader eindigt dus als het ware met opnieuw naar boven kijken, naar de bron van onze hoop hier op aarde. En zo is het een belijdenis.
Als we daar echt 'amen' op zeggen, dan zet ons dat in beweging. Met vertrouwen op weg, de wereld in!

     
 
Datum: Donderdag 4 april 2024 2415
Tijd: 10:00 - 11:30 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: Mw. ds. M.A. Spies-Muis