Jeugdzorg in Nederland

De Glind en Ermelo

De laatste tijd is de jeugdzorg veel in het nieuws. Steeds meer kinderen en ouders doen een beroep op jeugdzorg, maar de sector ligt vaak onder vuur. Mensen vinden de wachtlijsten te lang, maar vragen zich ook af of een kind niet te snel uit huis wordt geplaatst.
Op deze avond vertellen Henk Jonker en Dieuwke Mooij meer over wat er allemaal speelt in de jeugdzorg en wie er nu wat doet.
Ook zullen zij vertellen hoe uithuisgeplaatste kinderen kunnen opgroeien in één van de gezinshuizen in De Glind. In De Glind wonen meer dan 125 kinderen die niet thuis kunnen opgroeien. 
 
Dit dorp is ontstaan toen dominee Rudolph meer dan 100 jaar geleden een plek wilde bieden aan kinderen die niet thuis kunnen opgroeien. Nog steeds zijn er veel kerken lid van de Rudolphstichting, een vereniging die dit werk mogelijk maakt.
 
Tenslotte zullen we met elkaar in gesprek gaan: wat kunnen wij betekenen voor deze kinderen en voor hun ouders? Want het is makkelijk oordelen over zulke situaties - en veel ouders van uithuisgeplaatste kinderen vóelen zich ook vaak veroordeeld en eenzaam. Maar hebben we als kerk ook niet de taak om er te zijn voor deze kinderen en hun ouders? 
 
Henk Jonker is gemeentelid van de gereformeerde kerk te Ermelo. Hij werkt in De Glind en is daar directeur van de Rudolphstichting en van Stichting Jeugddorp De Glind. Dieuwke Mooij is werkzaam als medewerker communicatie van de Rudolphstichting.

 
 
         


    

Datum: Maandag 9 oktober 2023 2321
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: Dhr. H. Jonker en mw. D. Mooij