Rouwadvertentiën - een analyse

Funeraire- of rouwteksten zijn er in allerlei verschillende soorten: grafteksten, of epitafen, rouwadvertenties, lijk- of rouwdichten, grafschriften, rouwkaarten, rouwpamfletten of -affiches, necrologieën en lijkredes.
Wij hebben Wopke van der Lei bereid gevonden om in het kader van vijftig jaar Leerhuis voor eenmaal dit min of meer gevoelige onderwerp voor een breed publiek te behandelen.
 
Over elk type rouwtekst valt  het nodige op te merken. Wopke van der Lei gaat het accent leggen op de rouwadvertentie. Zelf is hij daarin al jaren geïnteresseerd, elke dag leest hij de doodsberichten in de krant.  Wij zijn er blij mee dat hij dit onderwerp voor ons wil verzorgen. Het is een heel interessant fenomeen met vele aspecten. Voor de hand liggend is de geschiedenis ervan, veranderingen die in de loop der tijd zichtbaar zijn, de onderliggende signalenleer waarbij een heel spectrum van thema’s gekend kan worden. Te denken valt aan godsdienstige uitingen, blijken van maatschappelijke betrokkenheid, maar ook symptomen van sociologische, theologische, taalkundige en retorische aard kunnen worden ontleend aan wat ogenschijnlijk als een eenvoudige tekst wordt gezien.
Aan de hand van vele voorbeelden, geknipt uit de praktijk, zal hij vanavond samen met u dit onderwerp trachten te doorgronden.
 
Wopke van der Lei is docent Nederlands en verzorgt regelmatig lezingen voor het Leerhuis.

 
 
    
 
Datum: Maandag 29 januari 2024 2405
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: Dhr. W.M.R. van der Lei