Morgengesprek - over het Onze Vader

We willen graag de Morgengesprekken, die we vorig jaar begonnen zijn, voortzetten. Dit jaar met een onderwerp dat in alle 7 gesprekken op tafel ligt. ‘Het volmaakte gebed’ noemen we het. Het gebed dat Jezus zélf zijn leerlingen leerde, we vinden het in Matteüs 6 (9-13) en Lucas 11 (2-4).
Volmaakt, omdat in die weinige woorden alles genoemd wordt wat we nodig hebben en waarom we God mogen vragen. Volmaakt ook, omdat in die beden nog stééds alles benoemd wordt wat er ook in ónze tijd en wereld is aan zorg, problemen, kwaad enz... De macht in de wereld, de honger, nog steeds (zoals ook armoede, uitbuiting, discriminatie), Gods en onze toekomst, alle onrecht, daders en slachtoffers van het kwaad... Jezus’ gebed bepaalt ons daarbij.
Alle 7 Ermelose gemeentepredikanten nemen één van die beden voor hun rekening. Ze zullen één en ander toelichten, waarna het gesprek op gang kan komen, over wat we God vragen én wat we zelf mogen doen. Rond de tafel, in een kleine kring...
We hopen dat u wilt meepraten – van harte welkom! 
 
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde...
 
Ds. André Priem wil met u/ons nadenken over deze derde bede.Vragen genoeg bij deze woorden: hoe kunnen wij weten en ontdekken wat God wil? Is dat altijd duidelijk of is er ook zoiets als Gods ‘verborgen wil’? En: in hoeverre doet onze eigen wil ertoe? Wat wil ik eigenlijk? Waarnaar verlang ik? En hoe laten we God hierin meespreken?
 
We zullen verschillende kanten van deze bede belichten (qua uitleg en toepassing) en proberen daar onze eigen conclusies aan te verbinden.....

 
 
    
 
Datum: Woensdag 29 november 2023 2330
Tijd: 10:00 - 11:30 uur
Locatie: Oude Kerk

Inleider: Ds. A. Priem