Geraakt worden door de kruisweg

Moderne kruiswegstaties in beeld 

De kruisweg kent een lange traditie. In veel katholieke kerken zie je de kruisweg langs de muren om te overwegen of bidden. Voor hedendaagse kunstenaars is de kruisweg een vorm om menselijk lijden indringend te verbeelden. De kruisweg confronteert met lijden en dood, ellende en verdriet. Ze brengt je tot verstilling, vooral in de 40-dagentijd. Tegelijk biedt zij in de diepte ook perspectief…
Aan bod komen kunstwerken van:
* Albert Servaes: expressieve tekeningen met houtskool uit 1919 uit de Abdij Koningshoeve in Tilburg (zie de afbeelding hiernaast).
* Aad de Haas: kruisweg geschilderd in 1946-47 voor de kerk van Wahlwiller, omstreden, verwijderd, en pas na de dood van de kunstenaar in ere hersteld.
* Barnett Newman: 14 Stations of the Cross: Lema Sabachtani, 1958, National Gallery of Art, Washington DC.
* Ted Felen: kruisweg geschilderd in 1962-1963, waarbij de kunstenaar aandacht heeft voor de innerlijke gemoedstoestand van de gemartelde Jezus.
* Marijke van Dijk: veertien schilderingen geïnspireerd op de traditionele kruisweg als metafoor voor de levensweg die ieder mens op aarde gaat.
* Henri Matisse: kruisweg op de wand van de Rozenkranskapel van Vence in Zuid-Frankrijk; de kunstenaar tekent de staties als een kunstwerk, waarin verschillende lijnen elkaar kruisen.
 
De voordracht begint met een korte inleiding over ontstaan en ontwikkeling van de kruisweg. Daarna kijken we naar de moderne kruiswegstaties van zes kunstenaars. Bij elk van deze staties is er een korte meditatie met aandacht voor hun zeggingskracht en spirituele laag, gevolgd door stilte of  klassieke muziek uit de eeuwen. Na de presentatie van het geheel is er ruimte voor toelichting en uitwisseling en vragen.  
 
Ben Piepers is theoloog, pastoraal werker bij de Lucas Parochie en kunstkenner.

      
 
 
 
Datum: Donderdag 7 maart 2024 2411
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: Dhr. B. Piepers