Mariadevotie in Latijns-Amerika

Deze lezing is als een pelgrimsgids met beknopte informatie over de belangrijkste Mariaverering in Latijns-Amerika. Het is als een kleine basishandleiding om de veelvuldige en rijke beeldspraak te begrijpen, waarmee onze volkeren hun diepe Mariaanse wortels uitdrukken.
 
Rondom de warmte van de volksvroomheid is een kaart vol tederheid en devotie geweven die heel Latijns-Amerika verbindt in een voortdurende en intense bedevaart naar de Mariaheiligdommen. Deze grote centra van Mariadevotie, met een enorme samenbindende kracht, omsluiten een schat van geloof. De Mariabeelden die het volk vereert met een diepe liefde, zijn geënt op de eigen raciale, culturele en nationale identiteit.
De verhalen en legendes die rond deze beelden zijn ontstaan, zijn geboren uit ervaringen van pijn en van hoop van onze Latijns-Amerikaanse volkeren. De Mariale devotie mag zeker een bron van inspiratie zijn voor ieder van ons op onze weg van het geloof.
Het is indrukwekkend om te zien hoe Maria het dagelijks leven, de gewoonten en de belangrijke kenmerken van de identiteit van een volk aanneemt om haar Zoon te presenteren. Geen geweld, geen dominantie, geen overheersing, maar juist de tederheid van een moeder die binnenkomt met een duidelijke boodschap die nieuw leven geeft!
Bent u benieuwd hier meer over te horen, dan bent u op deze avond van harte welkom! 
 
Mauricio Meneses is pastoor van de Titus Brandsma Parochie in Wageningen.

      
 
Datum: Woensdag 15 november 2023 2327
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: Pastoor Mauricio Meneses