Morgengesprekken - over het Onze Vader

We willen graag de Morgengesprekken, die we vorig jaar begonnen zijn, voortzetten. Dit jaar met een onderwerp dat in alle 7 gesprekken op tafel ligt. ‘Het volmaakte gebed’ noemen we het. Het gebed dat Jezus zélf zijn leerlingen leerde, we vinden het in Matteüs 6 (9-13) en Lucas 11 (2-4).
Volmaakt, omdat in die weinige woorden alles genoemd wordt wat we nodig hebben en waarom we God mogen vragen. Volmaakt ook, omdat in die beden nog stééds alles benoemd wordt wat er ook in ónze tijd en wereld is aan zorg, probleem, kwaad, onrecht, enz... De macht in de wereld, de honger (en armoede, uitbuiting, discriminatie), Gods en onze toekomst, alle onrecht en ongelijkheid, onze zonden en alle daders en slachtoffers van het kwaad... Jezus’ gebed bepaalt ons daarbij.
Alle 7 Ermelose gemeentepredikanten nemen één van die beden voor hun rekening. Ze zullen één en ander toelichten, waarna het gesprek op gang kan komen, over wat we God vragen én wat we zelf mogen doen. Rond de tafel, in een kleine kring...
We hopen dat u wilt meedenken en -praten – van harte welkom! 
 
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren...
 
Ds. Jan Bogerd bereidt zich voor de vijfde bede te bespreken, over vergeving.Vergeving ontvangen of geven is bevrijdend. Toch is het soms nog een hele uitdaging om de ander te vergeven en uit vergeving te leven. Jezus leert ons om erom te bidden. In één adem bidden we dat we ook vergevingsgezind zijn voor anderen.
Blijkbaar zijn beide zaken niet los verkrijgbaar.

 
 
 
 
    
 
Datum: Dinsdag 6 februari 2024 2407
Tijd: 10:00 - 11:30 uur
Locatie: Oude Kerk
Inleider: Ds. J. Bogerd