Morgengesprek - over het Onze Vader

We willen graag de Morgengesprekken, die we vorig jaar begonnen zijn, voortzetten. Dit jaar met een onderwerp dat in alle 7 gesprekken op tafel ligt. ‘Het volmaakte gebed’ noemen we het. Het gebed dat Jezus zélf zijn leerlingen leerde, we vinden het in Matteüs 6 (9-13) en Lucas 11 (2-4).
Volmaakt, omdat in die weinige woorden alles genoemd wordt wat we nodig hebben en waarom we God mogen vragen. Volmaakt ook, omdat in die beden nog stééds alles benoemd wordt wat er ook in ónze tijd en wereld is aan zorg, probleem, kwaad, onrecht, enz... De macht in de wereld, de honger (en armoede, uitbuiting, discriminatie), Gods en onze toekomst, alle onrecht en ongelijkheid, onze zonden en alle daders en slachtoffers van het kwaad... Jezus’ gebed bepaalt ons daarbij.
Alle 7 Ermelose gemeentepredikanten nemen één van die beden voor hun rekening. Ze zullen één en ander toelichten, waarna het gesprek op gang kan komen, over wat we God vragen én wat we zelf mogen doen. Rond de tafel, in een kleine kring...
We hopen dat u wilt meedenken en -praten – van harte welkom!
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd...

Het is het begin van het bekendste gebed uit de christelijke traditie. Als deze woorden klinken dan volgt de rest meestal vanzelf. Maar wat zeggen we eigenlijk in die beginwoorden? God als Vader. Zou daar ook moeder kunnen staan? En hoe zit het met God die in de hemelen zijt? Ergens klinkt dat wat afstandelijk. Terwijl we toch ook geloven dat God een God van nabijheid is. Waar denken we eigenlijk aan als we het hebben over de hemel? En wat vertellen bijbelse verhalen daarover?
De Bijbel begint er al mee in Genesis 1: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’. Die eerste zin van het Onze Vader is een zin waar we best een ochtendje samen over door kunnen praten, denk ik!

 
 
    
 
Datum: Donderdag 5 oktober 2023 2320
Tijd: 10:00 - 11:30 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: Mw. ds/ J. van Doorn