1806 Het geheim van de Schelp

Op pelgrimstocht naar Santiago de Compostella
Sinds meer dan 1000 jaar gaan mensen op weg naar Santiago de Compostella. En het wordt steeds drukker op de wandelpaden: in 2016 waren het bijna 300.000 geregistreerde pelgrims die in Compostella arriveerden…. Opvallend veel jongeren, vaak in groepsverband, ondernemen de reis. En de meesten hebben geen uitgesproken religieus motief.
Wat is de aantrekkingskracht van de Camino, zoals de pelgrimsroute wordt genoemd?

Op deze avond wordt een beeld geschetst van de oorsprong van deze pelgrimstradtitie. Hoe is deze ontstaan? Wat waren in vroeger tijden redenen om de gevaarlijke reis te ondernemen? We krijgen door middel van beeldmateriaal  een indruk wat de pelgrim op zijn lange reis zoal tegenkomt. In de loop van de eeuwen is er immers een rijke (religieuze) cultuur ontstaan.

 

Vervolgens gaan we in op de betekenis van de pelgrimsreis. Duidelijk is dat de Middeleeuwse pelgrim een andere motivatie had dan de hedendaagse pelgrim. Waar zit het verschil?
Het einddoel van de reis is de kathedraal van Santiago. Daar ligt volgens de traditie Jacobus begraven. De Pelgrimsmis is voor velen een hoogtepunt. Als de pelgrim geluk heeft dan zwaait er een enorm wierookvat door de kerk.
Tenslotte staan we stil bij ‘de spiritualiteit van het pelgrimeren’. Voor het leven, en ook voor het geloofsleven is de Camino een verrijking. Kunnen we er woorden voor vinden?

De heer H. Stellingwerf is geestelijk verzorger bij GGZ Centraal en ondernam in 2016 met cliënten een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella.

Datum dinsdag 6 februari 2018
 Tijd 20.00-22.00 uur 
 Plaats Immanuelkerk 
 Inleider Henk Stellingwerf