Eredienst van het hart

Leren van Joodse spiritualiteit

De dagelijkse gebeden worden in het Jodendom ook wel ‘offerdienst van het hart’ genoemd. Hoewel de dagelijkse offerdienst in de tempel al lang niet meer bestaat, blijft deze op een bepaalde manier doorgaan in de gewone praktijk van veel gelovige Joden.
Er is geen altaar meer waarop offers worden gebracht. Maar er is wel een eettafel, waar de eredienst in huis wordt voortgezet.
Wat heeft ons dat te zeggen?
Wat kunnen we daarvan leren als christenen?

Dr. Michael Mulder zal over dit onderwerp spreken en ingaan op de volgende vragen:
- waarom en hoe zijn we als christenen verbonden met Israël?
- wat kunnen wij leren van de manier waarop Joden hun geloof in God beleven?
- op welke manier wordt in het Jodendom gebeden?
- waarop ligt de nadruk in de praktijk van het leven met God?
- op welke manier kan dit een verrijking zijn voor het eigen geloofsleven?

Dr. Michael Mulder is universitair docent Nieuwe Testament, Jodendom en ‘Kerk en Israël’ aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn en aan de Christelijke Hogeschool te Ede. Van 2006 tot 2019 was hij directeur van het Centrum voor Israëlstudies. 
 
  Afbeelding invoegen    
  
Datum: dinsdag 4 februari 2020 2007
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Kerkelijk Centrum
Inleider: dr. M. Mulder