Groene vingerwijzingen

Vanuit de actualiteit rond milieuvragen en de klimaatcrisis wordt ook de theologie bevraagd. Wat zijn de mogelijkheden en de grenzen van een ‘groene theologie’ om ons nu te inspireren en verder te helpen? Hoe verbindt die zich met de Bijbelse traditie?
Een belangrijke bijdrage naar het zoeken van een antwoord daarop biedt de Joodse ecologische theologie. Daarin staat de Thora centraal. Wij vertalen dat meestal met ‘wet’. Maar het zijn veel meer aanwijzingen, richtingwijzers voor het leven van alledag. Vanuit hun diepste bedoeling moeten die in elke tijd nieuwe actuele toepassingen kunnen opleveren. Zo worden die in de Joodse traditie, en ook in onze tijd, verbonden met vragen rond: omgaan met voedsel, dieren, hygiëne, geluidsoverlast, luchtvervuiling en ruimtelijke ordening. 
 
Dat gebeurt tegen de achtergrond van het geloof dat de hele schepping een samenhangend, levend en duurzaam organisme vormt, een netwerk van leven, waarin de mens een eigen plaats en taak heeft.
We vragen ons af hoe wij ons als christenen verhouden tot deze ecologische aspecten van de Thora, en of wij daaraan niet veel meer aandacht zouden kunnen geven, in theorie en praktijk.

Inleider Hans Schravesande was en is nog actief als theoloog rond de vragen van jodendom, ecologie en klimaatverandering. Hij is lid van de werkgroep ‘Theologie, Kerk en Duurzaamheid’ van de Raad van Kerken.
 
  Afbeelding invoegen    
 
 
Datum: maandag 5 oktober 2020 2024
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: dr. J.H. Schravesande