De kracht van mensen zit in het omgaan met tegenslagen

Het leven verloopt niet zonder slag of stoot, al zou men dat misschien soms willen. Tegenslagen zijn niet abnormaal, die horen bij het leven. Het punt is evenwel hoe mensen omgaan met tegenslag. Dat zegt iets over hun aard en hun weerbaarheid. En dat zegt ook iets over hoe ze hun levensovertuiging, geloof, godsdienst of spiritualiteit wel of niet kunnen inzetten. Je kunt ook zeggen dat aard, veerkracht, levensovertuiging en ook levenservaring de bronnen zijn waaruit je put om met tegenslag om te gaan.
 
We zullen bij deze bronnen stilstaan en vooral ingaan op de rol die levensovertuiging speelt. Immers, alle godsdienstige en spirituele tradities hebben wel iets te zeggen over de betekenis van en het omgaan met tegenslag. Maar het lukt niet altijd. Om de een of andere reden werken die bronnen niet altijd. Misschien omdat je ze niet onderhouden hebt? Tegenslagen worden dan aanleiding tot aanhoudende stress. Vervolgens kan iemand gedemoraliseerd raken en dat kan weer tot lichamelijke en psychische klachten leiden. Sterker nog, je wordt er ziek van. Familie/relaties, werk, opleiding en (religieuze) gemeenschap zijn helpend om te kunnen herstellen.  

Piet Verhagen is psychiater en werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ Centraal). Enkele jaren geleden promoveerde hij op het onderwerp: ‘Religie in de behandel­kamer’. Regelmatig gaat hij voor in de zondagse vieringen.
 
  Afbeelding invoegen    
 
 
Datum: woensdag 2 februari 2022 2205
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: dr. P.J. Verhagen