De protestant en het zelfgekozen levenseinde

In de afgelopen decennia heeft Nederland zich ontwikkeld tot een land waar euthanasie veelvuldig voorkomt en waarover in het publiek vaak wordt gediscussieerd:
- ook euthanasie bij kinderen?
- bij mensen met gevorderde dementie?
- hulp bij zelfdoding bij voltooid leven?

Op deze avond zal ethicus prof. Theo Boer stilstaan bij de theologische en ethische achtergrondvragen bij die ontwikkelingen. Wat zijn überhaupt goede redenen voor euthanasie: zelfbeschikking? Wat bedoelen we met ondraaglijk lijden? En hoe verhoudt de zoektocht naar een ‘goede dood’ zich met de historische afwijzing door de kerk van zelfdoding, met het verbod op doden, en met de historische nadruk op ‘volhouden’.

"Wat mij betreft zou de Protestantse Kerk in Nederland met dezelfde vrijmoedigheid waarmee zij in het verleden euthanasie bespreekbaar maakte, nu mogen wijzen op de schaduwkanten van de maakbare dood”.

Verslag Nederlands Dagblad 22 maart 2019 over symposium ‘De pastor in het huidige euthanasiedebat’.
                                                                                                                                    
Theo Boer is hoogleraar Ethiek van de Gezondheidszorg aan de Protestantse Theologische Universiteit Groningen, lid van de Gezondheidsraad en oud-lid van een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie.
 
Afbeelding invoegen
 
 foto Sandra Haverman    
 
 
Datum: woensdag 9 februari 2022 2206
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Oude Kerk
Inleider: prof. dr. T.A. Boer