Gesprek in de morgen - Over de doop

We hebben voor dit seizoen de plaatselijke predikanten, hervormd en gereformeerd, gevraagd een onderwerp op tafel te leggen voor een ‘gesprek in de morgen’. Een mooi aantal van hen – zelfs van de ‘invallers’ – heeft positief gereageerd.
Het zou een onderwerp kunnen zijn dat bijv. hun persoonlijke belangstelling heeft, of een vraag die ze in pastorale gesprekken wel eens gesteld krijgen, of een thema dat hen in de samenleving opvalt... Ieder vult het dus op eigen wijze in, met de bedoeling eens op een andere manier dan in het pastoraat met mensen in gesprek te gaan. Én het onderling gesprek op gang te brengen.
Het mag duidelijk zijn dat die gesprekken ’s morgens plaatsvinden, vanaf 10.00 uur, zo’n anderhalf à twee uur. Veel mensen, horen we, gaan liever ’s avonds niet meer van huis.
U kunt een théma kiezen dat u aanspreekt, u kunt een gespréksleider kiezen waar u benieuwd naar bent, u kunt zeker ook álle morgengesprekken meemaken. Welkom!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ds. Jan-Willem Leurgans: 
Op deze morgen willen wij met elkaar in gesprek gaan over het sacrament van de doop. Zowel in de katholieke als in de protestantse traditie is de doop een sacrament. Wat is de waarde van de doop voor u persoonlijk? Wat valt er te zeggen over de huidige dooppraktijk?
In onze traditie zijn het voornamelijk baby’s die gedoopt worden. Wat is de gedachte hierachter? Wellicht heeft u zelf ook genoeg gedachten en vragen over de doop. Met elkaar gaan we hierover in gesprek. Ik zie uit naar een mooie ontmoeting.   
 
Ds. Jan-Willem Leurgans is predikant van de Gereformeerde Kerk Ermelo.

  Afbeelding invoegen    
  
Datum: Woensdag 1 februari 2023 2305
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: Ds. J.W. Leurgans