Marc Chagall

Verhalen van het begin, beelden van hoop

Het boek Genesis vertelt de verhalen van de wording, in den beginne… Het zijn symboolverhalen die iedere keer onze verwondering wekken bij de aarde te midden van de kosmos, licht en donker, oerzeeën en vruchtbaar land, vruchtbomen, planten- en dierenwereld en ook nog de mens.  
De verhalen werpen de vraag op: waartoe zijn wij op aarde? De verhalen van de schepping dromen hoe het allemaal bedoeld kan zijn, maar vertellen ook van de mens op zoek naar  verantwoordelijkheid, de strijd  om macht en de moord van een onschuldige… Het gaat over goed en kwaad, de onmetelijke kracht van de natuur, de mens als kans en gevaar voor het geheel.  
 
Marc Chagall heeft geïnspireerd door deze verhalen beeldende doeken gemaakt, gouaches, litho’s en van de schepping indrukwekkende glas-in-loodramen. Kijkend en mediterend bij de kunstwerken willen we de bijbelse verbeelding van de oerverhalen tot leven wekken. De beelden van Chagall bij die verhalen staan centraal.
Misschien worden er meer vragen opgeroepen dan antwoorden gegeven; misschien gaan we anders, meer beschouwend, verwonderend én kritisch kijken naar ons geloven en leven op aarde…                                                                                                                       
Ben Piepers is theoloog, pastor en kenner van kunst: ‘Kunst helpt om met andere ogen naar de werkelijkheid te kijken.’

 
Afbeelding invoegen
M.Chagall, Engel met zwaard,          kleurenlitho, 1956    
  
Datum: Woensdag 29 maart 2023 2314
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: Dhr. B. Piepers