Met lied en muziek het jaar door

Menig lied uit de liederenschat van de kerk is toegesneden op een bepaalde periode van het kerkelijk jaar. Zo zijn er liederen voor de adventstijd, voor de kersttijd, voor de veertigdagentijd, enz. Wat in gedachtenis wordt genomen en wat op de daartoe geëigende momenten gevierd wordt, vindt zijn respons in het lied.
 
Woorden op muziek, zo kun je zeggen van liederen. Een wonderlijk samengaan is het van deze twee componenten. Maar hoe verhouden zij zich tot elkaar?
 
Naast wat hierboven genoemd is, blikken we nog wat verder. Het was de Italiaanse componist Antonio Vivaldi die op beeldende wijze dat wat eigen is aan de vier seizoenen van het jaar verklankte. Het gaat hier, zoals wel duidelijk zal zijn, niet over het kerkelijk jaar, maar over het kalenderjaar. Zijn er raakvlakken tussen beide jaren en hun beider muziek? 
 
We gaan luisteren en vooral ook veel zingen. Het hele jaar rond.                                                                   
 
Gerrit 't Hart studeerde orgel en kerkmuziek aan het Utrechts Conservatorium en is componist van talrijke werken voor kerkelijk gebruik. Hij was als cantor-organist werkzaam in meerdere kerken. Sinds 2003 is hij als organist verbonden aan de Oude Kerk.

 
Afbeelding invoegen
Antonio Vivaldi  

Afbeelding invoegen    
 
Datum: Donderdag 20 april 2023 2316
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Muzerije, Telgterbuurtweg 27
Inleider: Dhr. G. 't Hart