Wat heeft Nietzsche ons te zeggen?

Friedrich Nietzsche is een fascinerende denker in de geschiedenis van de filosofie. Zijn invloed op de 20e- en 21e-eeuwse filosofie is groot en ook hebben zijn gedachten een stempel gedrukt op onze cultuur. Te denken valt aan bijvoorbeeld de gedachte dat de werkelijkheid begrepen moet worden als een strijd om macht en zijn gevaarlijke idee van de Übermensch. Het meest bekend echter is Nietzsches  kritiek op het christendom en de stelling: "God is dood”.
Tijdens deze avond zal Rob Compaijen een algemene inleiding verzorgen over Nietzsches enerverende leven en filosofie. Vervolgens zal hij Nietzsches kritiek op het christendom uitwerken. 
Hij zal vooral stilstaan bij de kritiek op de christelijke moraal, die de filosoof als een "slavenmoraal” heeft gety­peerd.
 
Ook zullen we met elkaar in gesprek gaan over de kracht en de beperkingen van Nietzsches kritiek 
op het christen­dom. Daarbij staat steeds de gedachte centraal dat Nietzsches kritiek ons ook wel iets te zeggen heeft waar we van kunnen leren.

Rob Compaijen is religiewetenschapper en gepromoveerd filosoof. Hij werkt als postdoctoraal onderzoeker aan de Protestants Theologische Universiteit te Amsterdam.
 
    
 
Datum: donderdag 8 november 2018 1826
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: dr. R. Compaijen