Uitgekristalliseerde levenswijsheid

Gelovigen, profeten, priesters en filosofen schipperden door de tijden heen van de ene interpretatie naar de andere om antwoord te kunnen geven op de grote vragen van de mensheid:
  • waar kom ik vandaan?
  • wie ben ik en wie zijn wij?
  • wat is mens-zijn?
  • hoe kan ik overleven?
  • wat is leven en wat is sterven? 
Van de vroege oudheid tot op heden hebben mensen aan het onbenoembare woorden en namen gegeven om het toch een plaats te kunnen geven. Opvallend daarbij is dat de verschillende godsdiensten dezelfde grondprincipes in zich dragen. Wanneer we vanuit antropologisch-historisch perspectief kijken naar de tekst van de Bijbel en die van de oude godsdiensten dan zien we een vervlechting tussen de joods-christelijke traditie en die van andere oude godsdiensten. We zien ook hoe mensen de Godheid die mensen tot hun recht wil laten komen vaak veranderen in een Godheid die gediend en vereerd moet worden.

Luuk Bouman is emeritus gemeentepredikant. Hij was geestelijk verzorger in het ziekenhuis St. Jansdal te Harderwijk.
 
      
 
Datum: dinsdag 22 januari 2019 1903
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: ds. L. Bouman