Twee vrouwen, twee tradities

Volgens sommigen bracht de boodschap van de Koran een verbetering in de positie van vrouwen, volgens anderen staat de islam symbool voor onderdrukking van de vrouw.
Maar ook in het christendom is een feministische lezing van de bijbel geen luxe, want veel religieuze teksten zijn al dan niet bewust door­trokken van patriarchaal denken. Hoe kunnen we dat goed begrijpen? 
 
Martha Frederiks neemt ons mee in de discussie over gelijkheid van mannen en vrouwen en hun verschillende rol. Ze doet dat door teksten te kiezen uit de vroege joods/christelijke en islamitische traditie die over Eva en over Maria/Maryam gaan, en die systematisch te vergelijken. Dat kan verrassende gezichtspunten opleveren!
 
Martha Frederiks is hoogleraar wereldchristendom aan de Universiteit Utrecht.
 
      
 
Datum: donderdag 7 februari 2019 1905
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Immanuelkerk
Inleider: prof. dr. M.Th. Frederiks