Samen verder

De Werkgroep Leerhuis en de Commissie Vorming & Toerusting bieden dit jaar een gezamenlijk programmaboekje aan voor het seizoen 2018-2019. Daarmee zetten wij een nieuwe stap op weg naar verdere en duurzame samenwerking tussen Vorming & Toerusting van de Hervormde Gemeente en het Leerhuis - een samenwerkingsverband van de Gereformeerde Kerk, de Zendingskerk en de RK Geloofsgemeenschap De Goede Herder.

In het papieren programmaboekje dat vanaf eind augustus/begin september in de kerken ligt, staan alle activiteiten van de Werkgroep Leerhuis en de commissie Vorming & Toerusting voor het seizoen 2018-2019. Op deze website vindt u nu nog alleen de kringen van het Leerhuis, die van de commissie Vorming en Toerusting vindt u op www.vormingentoerusting.com


Na een periode van overleg willen wij, leden van verschillende kerken in Ermelo, meer met elkaar samenwerken. Het uitgeven van een boekje waarin onze activiteiten, al of niet gezamenlijk, vermeld staan, is een eerste aanzet daartoe. Op alle avonden bent u van harte welkom. Wie de bijeenkomst georganiseerd heeft, is van minder belang. Ons doel is u mooie, leerzame avonden aan te bieden. Dat wij, leden van beide werkgroepen, zover gekomen zijn, vervult ons met vreugde en dankbaarheid. Wij hebben met veel plezier ons best gedaan om u weer een aantal mooie en boeiende onderwerpen aan te bieden.

Allerlei thema’s komen aan de orde: theologische, historische, actuele, maatschappelijke, ethische, culturele, literaire en muzikale onderwerpen, waarover u kunt nadenken en meepraten. Ook staan er diverse interessante excursies op het programma. Wij sluiten af met de filmavond die in het programma van het Leerhuis een belangrijk onderdeel is gaan vormen. Voor elk wat wils dus.

Dat wij een kleine verhoging in de toegangsprijs moeten doorvoeren, zal voor velen van u geen verrassing zijn. Voortaan wordt voor de meeste avonden een bijdrage gevraagd van € 4,00 (koffie/thee inbegrepen). Voor enkele activiteiten, zoals excursies, worden extra kosten gemaakt en dan geldt een ander bedrag. Dat staat er duidelijk bij. Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit boekje en hopen dat u nieuwsgierig bent geworden naar de inhoud van de vele onderwerpen. Graag zullen wij u dan begroeten in een van onze Ermelose kerken. Wij wensen u een mooi seizoen van ‘leren en vormen’.

Namens de beide groepen,

Margareeth de Jong - de Bres                                             
Werkgroep Leerhuis                                                                                                                                

Gonnie Schalk - Geluk
Commissie Vorming & Toerusting